O nás

Jak to všechno začalo

JS pod Kunětickou horou byla založena 6.1.2000 se záměrem sdružit nejen chovatele koní, sportovní a rekreační jezdce, ale celkově příznivce jezdeckého sportu. A myslíme, že to se nám podařilo. V dnešní době má JS kolem 60 členů, kteří nás reprezentují jak na parkurových a drezurních závodech, tak i ve westernových disciplínách. Od samého začátku bylo cílem naší společnosti pořádat závody (především parkurové) a propagovat jezdecký sport. Zakládajícími členy byli Josef Němec, Jiří Novotný, Jiří Matys, Ing. Jaroslav Krupka, Jana a Josef Žďárkovi,  Květa Krupková a Zdena Svobodová. Česká jezdecká federace nás eviduje pod kódem MF 0192.

Areál

Náš sportovní areál se nachází v Brozanech u Starého Hradiště (Kde nás najdete). Nejprve byla nutná obsáhlá rekultivace, jelikož areál stojí v podstatě na zavážce odpadů. Brigádníci z naší jezdecké společnosti zde nezištně strávili spoustu hodin odvozem kamení, plastů a železa, srovnáváním terénu a údržbou trávníku, celý tento proces trval bezmála 6 let. Nyní díky této těžké práci máme skvělý travnatý povrch a zázemí vhodné pro parkurové závody. Pro více informací o nynějším sportovním areálu přejděte do sekce Zázemí závodů.

Parkurové závody

Jsme velmi rádi, že již několik let úspěšně pořádáme 4-5 parkurových závodů během sezóny. Můžete se u nás těšit jak na hobby, tak i na oficiální závody. Hobby závody pořádáme, abychom podpořili mladé či začínající jezdce a koně tím, že jim umožníme vyzkoušet si atmosféru jezdeckých závodů. Z oficiálních závodů bychom chtěli vyzvednout Cenu Josefa Poláka a Memoriál Jiřího Matyse. Také pořádáme Seriál o pohár Pardubického kraje. Více o našich závodech se dozvíte v sekci Kalendář akcí.